Medical Innovation Design AB
”X-ray protection – the MID way”    
 
 
 
 
Till våra produkter

MID - Medical Innovation Design

Medical Innovation Design (MID) är ett företag som fokuserar på att utveckla och tillverka medicintekniska produkter inom området för radiologisk bildgivning och diagnostik. Bolaget syftar till att skapa innovativa lösningar för att förbättra kvaliteten, tillförlitligheten och effektiviteten inom medicinsk vård och diagnostik. De kan vara inriktade på att utveckla nya produkter för att förbättra bildkvaliteten, minska exponeringen för strålning, öka patientkomforten eller underlätta för vårdpersonalen att göra korrekta diagnoser och behandlingsplaner.

Samt i att designa och tillverka specialanpassade medicintekniska produkter för specifika kundbehov eller medicinska tillämpningar. Majoriteten av innovationerna är framtagna av svenska innovativa radiologer, röntgensjuksköterskor och strålfysiker/physicists .

Alla MID´s produkter är tillverkade i Sverige, på små lokala fabriker. 

Ylva Ryngebo grundare och CEO

Medical Innovation Design – MID AB startades 2004 av Ylva Ryngebo, leg. röntgensjuksköterska. Ylva hade efter tjugo års arbete inom vården tröttnat på produkter som inte fungerade tillfredsställande eller helt enkelt saknades. 2000 började Ylva därför att utveckla egna produkter. Läs mer om Ylva Ryngebo eller MID och vad vi gör.

Föreläsningar

Ylva Ryngebo har gått den så kallade långa vägen från leg. röntgensjuksköterska till entreprenör, egen företagare och uppfinnare/innovatör på heltid.

Under årens lopp har Ylva samlat på sig mycket erfarenhet både inom innovationsprocessen, hur man bygger företag och om hur man kommer ut med sina produkter på marknaden.

 Läs mer om mina föreläsningar.

Engagemang

Ylva är engagerad i flera föreningar och organisationer. Några av dem är Agne Johanssons Minnesfond och Stiftelsen SKAPA. Ylva är även med i juryarbeten för att utse vinnare till b la Accelerationsstipendiet, SKAPA priset och andra tävlingar inom uppfinningar och innovation, både för barn och vuxna.