SM01/SM02 Sidemarker CT/MRT

3 650,00 kr

Sidemarker CT/MRT är ett enkelt system för att märka ut höger och vänster sida, avsett för datortomograf eller magnetkamera 

Produktblad för nedladdning: 

Sidoförväxlingar är ett vanligt problem inom sjukvården Enligt socialstyrelsens rekomendationer så skall därför någon typ av markering införas i datortomografens gantry för att i efterhand kunna särskilja höger och vänster sida på bilderna. Samma problem finns för magnetkameror.

Ett enkelt system för att märka ut höger och vänster sida, avsett för datortomograf eller magnetkamera har därför tagits fram av Överläkare Michael Söderman, Neuroradiologiska kliniken, Karolinska sjukhuset i Solna och Gunnar Larsson Plastteknik i Ostvik AB.

  • Sidemarker är:
  • Enkelt och säkert
  • Finns för både DT och MRT
  • Finns både för höger (R) och vänster (L) sida.
  • Minskar risken för sidoförväxlingar
  • Perfekt för extremiteter som händer och fötter
  • Hygieniskt
  • Ger inga synliga artefakter

Märket är utformat som ett tubulärt R (right) eller L (left) infört i ett tunt plaströr. Det syns bra på det datortomografiska snittet med en fönsterbredd på 80HU och en fönsternivå på 43HU. Dess längd är ca. 200mm och R-ets stapel är ca. 13mm. Sidomarkeringen för MRT är fylld med olja och R-et respektive L-et syns med negativ kontrast mot signalen från oljan, på såväl T1- som T2- viktade bilder.