AM01 01 Angelmarker

9 300,00 kr

Anglemarker är speciellt framtagen för att få ett säkert mått vid överlappning av röntgenbilder. Produkten används framförallt vid mätning av skoliosryggar och extremiteter som armar och ben.

Produkten skall placeras mitt på mätobjektet, dvs. i samma höjd som skelettet, för korrekt uppvisad mätskala.Siffergraveringen är gjord av Volfram och är synlig på röntgen. Anglemarker är konstruerad som en ”solfjäder”, den är böjbar och kan följa den aktuella kroppsdelens form. Elastiska nylonband med plast lås håller staven fixerad under undersökningen. Anglemarker är uppdelad i två sektioner, en från 0-45 cm och en från 45-90 cm. Med hjälp av en enkel konstruktion så kan stavarna sättas ihop och mätning från 0-90 cm är då möjlig.

Idé Leg. röntgen ssk.Pia Björk Vrinnevi röntgenavd.i Norrköping. Utveckling, design och produktion Ylva Ryngebo MID.

"Anglemarker är ett utomordentligt hjälpmedel för både röntgenologen och ortopeden. Inom ortopedin ser vi framförallt fördelar vid den preoperativa planeringen exempelvis inför frakturkirurgi. Den utanpåliggande linjalen ger oss en säker måttangivelse då vi planerar längd på märgspikar och plattor. Vi kan också säkrare bedöma märghålans diameter och längden på skruvar som behövs. Förutom detta kan vi lita på att röntgenavdelningen sammanlänkat långa bilder på ett korrekt sätt. Kort och gott med detta hjälpmedel minimeras obehagliga överraskningar i operationssåret."

Dr.Peter Rockborn Chefs överläkare Ortopedkliniken Norrköping